מגזין 1.92 אוקטובר 2014: שלושה מלכים – ראיון עם מלך התרבות